Trampes

Trampa Processionària del Pi (Feromones atracció papallones)

Trampa Processionària del Pi (Captura erugues)

Trampa Morrut de les Palmeres

Trampa Mosquit Tigre