Pàgina web en reconstrucció
 

Tractaments Fitosanitaris

Com a empresa especialitzada en tractaments fitosanitaris, disposem de maquinària d'última generació, amb canons micro-difusors amb potència suficient per arribar fins alçades superiors als 30 metres. Aquesta maquinària disposa de dipòsits dosificadors independents, el que ens permet optimitzar al màxim els tractaments i les dosis a emprar. Tots els vehicles van equipats amb equip polvoritzador de 100 Atm. i mànegues de fins a 200 metres, per poder arribar a qualsevol indret. 
La nostra prioritat a l'hora de realitzar tractaments és la d'emprar, sempre que sigui possible, productes biològics per combatre les plagues o malalties a tractar. Per poder fer us d'aquests productes recomanem sempre realitzar tractaments preventius.

Tractem tot tipus de malalties i plagues dels vegetals. Realitzem sempre una visita prèvia per determinar la plaga a combatre i la forma d´actuar. Cerquem la solució que sigui menys agressiva pel medi ambient, pel client, pels veïns i pels nostres treballadors. Un cop realitzat el tractament fem un seguiment exhaustiu del mateix per garantir l´èxit de l´actuació i mantenim un contacte continu amb el client  per seguir l´evolució de la plaga o malaltia tractada. 

Tractaments a palmeres mitjançant dutxa : la metodologia de tractament es basa purament en el procediment de lluita que marca el Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya, el qual consisteix en inundar la valona de la palmera de producte mitjançant un sistema de dutxa a baixa pressió que permet una millor precisió a l’hora de repartir el producte. A més a més, es disposa d’una cistella elevadora, la qual permet realitzar una inspecció acorada de l’ull cada vegada que es duu a terme el tractament. Actualment realitzem el control fitosanitari a més de 2.000 exemplars de palmeres arreu de Catalunya.