Política d'empresa:

La nostra política d´empresa es resumeix amb una frase:

" Volem oferir el millor servei als nostres clients respectant al màxim el medi ambient"

Per assolir aquesta fita, seguim els següents punts:

- Treballem sempre que sigui possible amb productes biològics i si és necessari, amb productes químics selectius que no tinguin efectes secundaris sobre la fauna útil (insectes i àcars que efectuen control natural sobre la plaga a combatre)

- Formem contiuament als nostres treballadors, tant a nivell de coneixement de plagues i malalties, com a nivell de riscos laborals. La salut dels nostres treballadors és primordial per nosaltres, per això tots disposen de carnets de manipuladors i d´equipaments de proteccions individuals.

     

- Donem la mateixa importància, tant al tractament realitzat com al seguiment del mateix. El contacte directe amb el client, abans, durant i després de l´actuació, fa que el resultat final sigui el més òptim.