Xinxes dels Plàtans

Espècies afectades:

Pot afectar a qualsevol espècie del gènere Platanus.

Símptomes i danys que produeix:

La xinxa de la llavor del plàtan és un insecte   inofensiu per a les persones tot i que poc provocar molèsties quan la seva   presència es massifica.

Cria als fruits que formen les llavors dels plàtans i   se n’alimenta d’ells. Els ous hivernen en els pilotes caigudes a terra i   quan  en surten, cap a maig, poden   criar durant quatre generacions fins l’octubre, quan torna a començar el   cicle d’hivernació.

En cas d’arribar a causar molèsties als veïns, es poden   realitzar tractaments per erradicar la plaga existent.

Calendari de tractament:

El millor moment per actuar contra aquesta plaga és a partir del mes de juliol, un cop tots els adults han nascut .

Es pot tractar la plaga mitjançant endoterapia, en aquest cas els tractaments es poden realitzar a partir del inici del mes de juny

Xinxes plàtans

Xinxes plàtans

 

... i si vols saber més sobre aquesta plaga:

Descripció i Cicle biològic:

 


Fitxa  de la  Xinxa dels Plàtans (Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya): fes click aquí...