Tigre del Plàtan (Corythuca ciliata)

Espècies afectades:

Pot afectar a qualsevol espècie del gènere Platanus.

Símptomes i danys que produeix:

A l’inici dels atacs produeixen una descoloració de la fulla que es va estenent per tot el nervi. Quan l’atac és molt fort poden arribar a caure les fulles de forma prematura. Els principal danys són paisatgístics, tot i que poden arribar a afectar al vigor de l’arbre.

Per les persones el principal problema són les molèsties que causen els adults, però no provoquen al·lèrgies ni altres problemes de salut.

Calendari de tractament:

El millor moment per actuar contra aquesta plaga és a partir del mes de juliol, un cop tots els adults es troben a les fulles i han nascut les larves de la segona generació.

Es pot tractar la plaga mitjançant endoterapia, en aquest cas els tractaments es poden realitzar a partir del inici del mes de juny

 

... i si vols saber més sobre aquesta plaga:

Descripció i Cicle biològic:

Aquesta plaga té dues generacions anuals. A l’hivern els adults es refugien a les escorces dels plàtans. Quan l’arbre comença a brotar desperten de la seva letargia hivernal i es desplacen fins les fulles. La posta d’ous la realitzen a l’anvers de les fulles. Passats uns 15 dies es produeix l’eclosió dels ous i passats uns 40 dies arriben a l’estat adult, després de passar per 5 estadis evolutius.  


Fitxa  del Tigre del Plàtan (Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya): fes click aquí...