Morrut de les Palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)

Espècies afectades:

El morrut pot afectar a moltes espècies de palmeres, però a la nostra zona afecta principalment a les palmeres PHOENIX CANARIENSIS. 

Altres espècies que també s'han vist afectades, tot i que en menys quantia, són les Phoenix Dactylifera i les Wasingtonies.  

Símptomes i danys que produeix: 

El morrut de la palmera pot arribar a causar la mort de la palmera. 

És molt difícil detectar la presència de la plaga fins que els danys no són visibles externament. Els símptomes a tenir en compte poden ser la caiguda de fulles centrals, fulles rossegades, perdua de l'estructura habitual de la copa (assimetria de la capçada), aplanament de la corona, .... En cas de detectar qualsevol símptome sospitós és molt important reaccionar de forma ràpida i posar en marxa el protocol que marca la Generalitat de Catalunya per la lluita contra aquesta plaga.

Calendari de tractament:

La millor forma d'actuar contra el morrut és la realització de tractaments preventius.

S’han de realitzar un mínim de quatre tractaments anuals, compresos entre els mesos de març i novembre.  Els tractaments s’han de dirigir a l’ull de la palmera, realitzant-los amb l’ajuda d’una cistella elevadora si és necessari. S’han d’anar alternant els productes autoritzats a cada tractament.

Realitzem els tractament seguint el protocol que marca el Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.  


... i si vols saber més sobre aquesta plaga:

Descripció i Cicle biològic:

L’adult mesura de 2 a 5 cm, és de color vermellós i esta dotat d’un pic allargat molt característic. Al tòrax té unes taques arrodonides fosques molt visibles. Els èlitres que protegeixen les ales, són del mateix color i presenten línies estriades de color negre. Els adults poden desplaçar-se volant o trepant des del sòl fins a les copes de les palmeres. 

Els ous són de forma ovalada, d’un color blanquinós i brillants; les femelles posen de 300 a 400 ous, al teixit tendre de la corona i a les ferides del tronc. 

Les larves es desenvolupen dins de la palmera i poden superar els 5 cm en l’últim estadi. Són àpodes, piriformes, de color groguenc i amb una càpsula encefàlica de color marró fosc brillant, dotada d’unes fortes mandíbules. Es distingeixen de les erugues de Paysandisia archon, lepidòpter que també afecta les palmeres, de forma més allargada i dotades de falses potes. 

La pupa, també groguenca està protegida d’un capoll cilíndric de 4 a 6 cm, el qual construeix la larva amb la fibra que amassa de la pròpia palmera. Es pot localitzar a la base de les palmes.

El cicle complet, d’ou a adult, té una durada entre 3 i 4 mesos. Els adults no solen abandonar la palmera fins que està totalment destruïda. Poden tenir vàries generacions dintre del mateix exemplar on poden conviure de forma gregària tots els estadis de l’insecte. Els adults quan surten del tronc, realitzen vols per a colonitzar altres palmeres, preferentment les que tenen ferides. 

Protocol del Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya:

fes click aquí...