Endoterapia

Consisteix en realitzar microinjeccions al tronc de l’arbre, a fi que aquest assimili el producte i el reparteixi per tot el seu sistema vascular. D’aquesta manera s’aconsegueix que la persistència del producte sigui major, i s’evita l’afectació a la fauna auxiliar que resideixi a l’arbre i que no l’ataqui.