Diagnosi

Amb l'ànim d'oferir sempre el millor servei, recollim mostres dels nostres clients i en cas de que el diagnòstic no sigui clar les portem a analitzar al laboratori de sanitat vegetal de la Generalitat de Catalunya. Un cop obtinguem el resultat de les mostres analitzades, proposarem els tractaments més adients en funció de la plaga o malaltia detectada.