TARDOR

Les principals plagues a tractar durant aquest mesos són les següents:

SETEMBRE:

Arbre/Arbust 

Plaga 

Tipus de Tractament

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament de xoc/curatiu

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament preventiu

Pins

Processionària del Pi

Tractament Biològic

Pins

Processionària del Pi

Endoterapia

Pins

Escolítids Pins

Tractament preventiu/curatiu

Pins

Escolítids Pins

Endoterapia

Xiprers/Cupressàcies

Assecada Xiprers

Tractament preventiu/curatiu

Plataners

Tigre del plàtan

Tractament   preventiu/curatiu

Plataners

Xinxa del platan

Tractament   preventiu/curatiu

Vàris

Mosquit Tigre

Tractament insecticida

OCTUBRE:

Arbre/Arbust 

Plaga 

Tipus de Tractament

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament de xoc/curatiu

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament preventiu

Pins

Processionària del Pi

Tractament Biològic

Pins

Processionària del Pi

Endoterapia

Pins

Escolítids Pins

Tractament preventiu/curatiu

Pins

Escolítids Pins

Endoterapia

Xiprers/Cupressàcies

Assecada Xiprers

Tractament preventiu/curatiu

NOVEMBRE:

Arbre/Arbust 

Plaga 

Tipus de Tractament

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament de xoc/curatiu

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament preventiu

Pins

Processionària del Pi

Tractament Biològic/Insecticida

Pins

Processionària del Pi

Endoterapia