Pàgina web en reconstrucció
 

PRIMAVERA

Les principals plagues a tractar durant aquest mesos són les següents:

MARÇ

Arbre/Arbust 

Plaga 

Tipus de Tractament

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament de xoc/curatiu

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament preventiu

Pins

Processionària del Pi

Tractament insecticida

Xiprers/Cupressàcies

Assecada Xiprers

Tractament preventiu

ABRIL

Arbre/Arbust 

Plaga 

Tipus de Tractament

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament de xoc/curatiu

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament preventiu

Pins

Escolítids Pins

Tractament preventiu/curatiu

Pins

Escolítids Pins

Endoterapia

Xiprers/Cupressàcies

Assecada Xiprers

Tractament preventiu

Alzines

Assecada Alzines

Tractament fungicida  preventiu

Alzines

Assecada Alzines

Endoterapia

Oms

Galeruca dels Oms

Tractament Biològic

Vàris

Pugó

Tractaments sabons   Biològic

Vàris

Pugó

Endoterapia

Vàris

Caparreta

Endoterapia

Vàris

Negreta

Tractaments sabons   Biològic

Vàris

Oïdi

Tractament fungicida

MAIG

Arbre/Arbust 

Plaga 

Tipus de Tractament

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament de xoc/curatiu

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament preventiu

Pins

Escolítids Pins

Tractament preventiu/curatiu

Pins

Escolítids Pins

Endoterapia

Xiprers/Cupressàcies

Assecada Xiprers

Tractament preventiu/curatiu

Alzines

Assecada Alzines

Tractament fungicida  preventiu

Alzines

Assecada Alzines

Endoterapia

Plataners

Tigre del plàtan

Endoterapia

Plataners

Xinxa del platan

Endoterapia

Oms

Galeruca dels Oms

Tractament Biològic

Vàris

Pugó

Tractaments sabons   Biològic

Vàris

Pugó

Tractament insecticida  preventiu/curatiu

Vàris

Pugó

Endoterapia

Vàris

Pugó

Lluita biològica

Vàris

Caparreta

Tractament insecticida  preventiu/curatiu

Vàris

Caparreta

Endoterapia

Vàris

Caparreta

Lluita biològica

Vàris

Negreta

Tractaments sabons   Biològic

Vàris

Oïdi

Tractament fungicida