Pàgina web en reconstrucció
 

ESTIU

Les principals plagues a tractar durant aquest mesos són les següents:

JUNY, JULIOL i AGOST:

Arbre/Arbust 

Plaga 

Tipus de Tractament

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament de xoc/curatiu

Palmeres

Morrut de les Palmeres

Tractament preventiu

Pins

Processionària del Pi

Tractament insecticida

Pins

Escolítids Pins

Tractament preventiu/curatiu

Pins

Escolítids Pins

Endoterapia

Xiprers/Cupressàcies

Assecada Xiprers

Tractament curatiu

Alzines

Assecada Alzines

Tractament insecticida/fung. preventiu/curatiu

Alzines

Assecada Alzines

Endoterapia

Plataners

Tigre del plàtan

Tractament   preventiu/curatiu

Plataners

Tigre del plàtan

Endoterapia

Plataners

Xinxa del platan

Tractament   preventiu/curatiu

Plataners

Xinxa del platan

Endoterapia

Oms

Galeruca dels Oms

Tractament Biològic

Vàris

Mosquit Tigre

Tractament insecticida

Vàris

Pugó

Tractaments sabons   Biològic

Vàris

Pugó

Tractament insecticida  preventiu/curatiu

Vàris

Pugó

Endoterapia

Vàris

Pugó

Lluita biològica

Vàris

Caparreta

Tractament insecticida  preventiu/curatiu

Vàris

Caparreta

Endoterapia

Vàris

Caparreta

Lluita biològica

Vàris

Negreta

Tractaments sabons   Biològic

Vàris

Oïdi

Tractament fungicida